Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Số người đang chơi: 656 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Joh*****mp - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Bry*****da - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5999 Kim Cương    -      Phi*****igh - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Rob*****ren - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 368 Kim Cương    -      Tim*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99 Kim Cương    -      Ter*****uis - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Ga*****ia - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Pa*****ine - đã trúng Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol    -      Eri*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Car*****en - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ben*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương
Giá 9,999/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48
108***le Nhắn Gửi Yêu Thương Đến Idol 2024-04-22 11:48

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 42845

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Trang Phục Huyền Thoại

Đã chơi: 4140

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 8584

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 7667

23,750đ 19,000đ

VQ Hộp Quà Free Fire

Đã chơi: 8709

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »