GROUP + PAGE CỘNG ĐỒNG

Dưới đây là một số page + group chính Free Fire

Page hỗ trợ Rikaki.vn  "Hỗ Trợ Shop Nick Rikaki"

Link : 

1.Game " Garena Free Fire "

+Group : " Fan Chất Rikaki Gaming " (50.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/rikaki/

+Group : "Free Fire - Bắn Không Hay , Xóa Groups " (70.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/768859503543205/

+Group : "Tik Tok Free Fire " (50.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/1389169918027107/

+Group : "Hội Con Gái Chơi Free Fire" (105.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/514986358517768/

+Group : "Trung Đoàn Free Fire Never Die" (370.000 thành viên)

Link : www.facebook.com/groups/394923950661230/