Sau sự cố mất kênh, YouTuber Free Fire “triệu sub” Rikaki Gaming tham vọng chạy thêm vài “dự án" mới

29/03/2021

Rikaki trở thành HLV ấn tượng của Đấu trường sinh Tồn mùa Đông 2020

29/10/2020